Metal üçin burawlar we kesiş gurallary
Hünär we beton üçin buraw bölekleri
Agaç üçin türgenleşikler we pyçaklar

Hyzmatlar

20 ýyldan gowrak tejribe toplap, “Easydrill” size taslamaňyzyň talap edýän zatlaryny ýerleşdirmek üçin ýokary hilli önümler we çözgütler hödürleýär.

Sonderwerkzeuge_wemaro

biz hakda

abuna ýazylyň
Habarlar